Disclaimer

Ansvarsfriskrivning för webbplatsen

Tillämpningsområde
Villkoren i detta ”Juridiska meddelande” gäller användning av den här webbplatsen. Om du inte accepterar dessa villkor, helt eller delvist, får du inte använda webbplatsen. Om du använder denna webbplats innebär det att du accepterar dessa villkor och godkänner vår användning av cookies.

Informationens tillförlitlighet
Även om vi vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att informationen på denna webbplats är korrekt, bör du vara medveten om att informationen kan vara ofullständig, felaktig eller kan ha blivit inaktuell och att vi inte kan lämna några garantier för denna information. Vi uppdaterar vår webbplats regelbundet och kan ändra dess innehåll när som helst.

Immateriella rättigheter
Det material (bilder och text) som publiceras på denna webbplats är upphovsrättsskyddat och Marel innehar upphovsrätten och andra eventuella immateriella rättigheter till detta material. Alla rättigheter är förbehållna. © Marel 1999–2016. Ingen del av denna webbplats får kopieras, återges, framföras offentligt, sändas, laddas upp, överföras, spridas, ändras eller hanteras på något sätt utan att Marel först gett sitt skriftliga medgivande och, om sådant medgivande getts, endast på ett sådant sätt att källan och de immateriella rättigheterna framgår.

Ansvarsfriskrivning för cookies och Google Analytics
För att denna webbplats ska fungera korrekt placerar vi ibland små datafiler, så kallade cookies, på din dator. De flesta stora webbplats- och internetleverantörer gör detta. Med hjälp av cookies kan webbplatsen komma ihåg dina inställningar (teckenstorlek, språk och andra eventuella preferenser som du har när du besöker denna webbplats). Våra cookies används inte för att identifiera dig personligen. Du kan kontrollera cookies och/eller ta bort cookies som du vill – se AboutCookies.org för mer information.

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, dvs. textfiler som placeras på din dator för att webbplatsen ska kunna analysera hur användare använder webbplatsen. Den information som genereras av en sådan cookie om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteterna på denna webbplats för den som innehar webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteterna på webbplatsen och användningen av internet. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med andra uppgifter som Google innehar. Du kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar i webbläsaren, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte har möjlighet att använda webbplatsens funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google behandlar dina personuppgifter på det sätt och för de syften som anges ovan.

Information som vi samlar in från dig
Vi värnar om våra webbplatsbesökares integritet. Information som kan användas för att identifiera en webbplatsbesökare samlas bara in om besökaren frivilligt ger oss tillgång till informationen. All information som du förser denna webbplats med kan föras in i vår databas. Vi kan använda din information för marknadsföring, men vi kommer inte att lämna ut din information till andra parter än till Marels filialer för sådana ändamål. Vi kan kontakta dig via post, telefon eller e-post för att erbjuda dig våra tjänster eller för att informera om kommande händelser som kan vara av intresse för dig.

Vi kan ingå avtal med tredje part som erbjuder oss tjänster som en del av sin normala affärsverksamhet i samband med ekonomi, redovisning, juridik och andra administrativa uppgifter och dessa tjänsteleverantörer kan få tillgång till uppgifterna. Mottagarna av uppgifterna kan befinna sig i eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), även i länder som inte har samma skyddsnivå när det gäller personuppgifter som länderna inom EES. Om detta är lämpligt och om så krävs enligt gällande dataskyddslagar, kommer vi att med hjälp av avtalsmässiga åtgärder (om möjligt utifrån Europeiska kommissionens standardklausuler i oförändrad form) eller på annat sätt kräva att sådana mottagare av uppgifter vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna. Vi kommer också att vidta rimliga åtgärder för att se till att personuppgifterna skyddas i enlighet med lagstadgade krav. Om du vill att de personuppgifter som behandlas ska tas bort från våra register eller om personuppgifterna behöver uppdateras, kan du skicka e-post till marknadsavdelningen på Marel hf eller dess närstående bolag (se www.marel.com). Vi kommer då att vidta rimliga åtgärder för att uppfylla din begäran i den omfattning som krävs. Samma sak gäller om du vill veta vilka av dina personuppgifter som behandlas. Sådan information lämnas kostnadsfritt en gång per år om du ber om detta skriftligen.

Ansvarsbegränsning
I den utsträckning som lagen tillåter ansvarar inte Marel på något sätt gentemot någon person eller organisation för användningen eller tolkningen av eller tilltron till någon av den information eller något av det material som finns på webbplatsen eller för eventuell oförmåga att använda webbplatsen.

Tillämplig lag och tvistlösning
Alla eventuella tvister som uppstår på något sätt till följd av användningen av den här webbplatsen ska uteslutande regleras av isländsk lag och avgöras av behörig domstol i Reykjavik.

Gambling neon sign on brick wall background