...
SverigeBank

Företagslån akut – Tänk på detta

Det händer att företag då och då hamnar i en situation där de behöver ett företagslån akut. Detta är framför allt vanligt bland småföretagare där en större, oväntad kostnad kan orsaka plötslig brist på likvida medel. Här kan ett företagslån vara en bra lösning för att hålla verksamheten flytande till dess att likviditetsproblemen ordnat upp sig. Innan du ansöker om ett företagslån akut finns det dock en del saker som kan vara bra att tänka på. I den här artikeln delar vi med oss av våra bästa tips och berättar mer om hus snabba företagslån fungerar.

 

Akut företagslån – Vad gäller?

Likviditetsbrist är ett vanligt problem bland företag, framför allt små och mellanstora sådana. Det kan till exempel bero på att företaget drabbats av en oväntad utgift som orsakat stora påfrestningar på kassaflödet. Även ett stort antal obetalda kundfakturor kan försämra företagets betalningsförmåga.

Oavsett vad som orsakat bristen på likvida medel kan ett företagslån vara en bra lösning på problemet. Med ett företagslån kan du snabbt få in kapital och hålla verksamheten flytande till dess att kassaflödet återhämtat sig.

Tack vare digitaliseringen har allt fler långivare implementerat helautomatiserade processer för att snabba upp ansökning och handläggning såväl som utbetalning. Detta har gjort det möjligt att erbjuda extra snabba företagslån som i många fall går att få redan samma dag. Sådana lån är förstås extra förmånliga för företag som har ett akut behov av kapital.

 

Endast personlig borgen som säkerhet

Akuta företagslån kräver normalt sett ingen säkerhet i form av fastigheter eller företagsinteckning. Däremot kommer långivaren kräva åtminstone en borgensman som blir personligt ansvarig för företagslånets återbetalning om företaget inte har möjlighet att sköta sina inbetalningar.

Vid större lånebelopp är det inte omöjligt att långivaren kräver att fler än en bolagsman går i borgen för företagslånet. Detta beror på att ett högre lånebelopp normalt sett medför en högre kreditrisk.

Eftersom du inte behöver knyta företagslånet till en specifik säkerhet kan du använda pengarna till valfritt ändamål. Du kan med andra ord använda dem där de behövs mest inom verksamheten, till exempel för att lösa ett akut likviditetsproblem.

Pengarna på kontot redan samma dag

Om du är i behov av ett akut företagslån bör du vända dig till ett digitalt kreditbolag som erbjuder företagslån på nätet istället för till banken. Även om många banker numera har digitala ansöknings- och handläggningsprocesser är utbetalningstiden i regel betydligt långsammare jämfört med moderna kreditinstitut.

Digitala kreditbolag erbjuder ofta helautomatiserade processer, vilket gör det möjligt att behandla ansökningar och betala ut lån redan samma dag. Dessutom brukar dessa långivare normalt sett har lägre krav vad gäller exempelvis omsättning, vilket kan vara extra fördelaktigt för dig som driver en mindre verksamhet.

5 viktiga tips innan du lånar akut

Det finns en del saker som kan vara bra att tänka på innan du ansöker om ett företagslån akut. Detta för att du dels ska få pengarna så snabbt som möjligt, men också för att du inte ska drabbas av betalningssvårigheter. Nedan delar vi med oss av fem värdefulla tips.

1. Låna inte mer än nödvändigt

Först och främst bör du ta reda på hur stort företagslån din verksamhet faktiskt är i behov av. Undvik att ansöka om ett större lån än nödvändigt eftersom det ökar risken att du spenderar mer än du egentligen behöver.

Du bör även granska kassaflödet för att ta reda på hur mycket företaget har möjlighet att återbetala varje månad. Kom ihåg att du kan anpassa månadskostnaden genom att anpassa löptiden. En längre löptid ger en lägre månadskostnad och tvärtom.

Tänk dock på att inte överskatta företagets betalningsförmåga. Det är bättre att välja en lite längre löptid och senare öka månadsamorteringen alternativt lösa hela skulden i förtid. Detta brukar normalt sett inte medföra några extra avgifter, men villkoren kan förstås skilja sig åt beroende på långivare.

2. Se över villkoren vid försenad betalning

Det är alltid bra att ta reda på vilka avgifter som tillkommer i samband med företagslånet, framför allt om du eventuellt skulle bli sen med dina inbetalningar. De vanligaste avgifterna som tillkommer i samband med försenade inbetalningar är:

  • Påminnelseavgift. En administrativ avgift långivaren tar ut för att skicka en betalningspåminnelse till företaget.
  • Förseningsavgift. Det kan också tillkomma en fast förseningsavgift på exempelvis 180 kronor.
  • Dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan börjar normalt sett ticka dagen efter att fakturan har förfallit.
  • Inkassoavgift. Om ärendet skickas vidare till ett inkassobolag tillkommer ytterligare avgifter.

Ett bra sätt att minska risken för bortglömda inbetalningar är att återbetala företagslånet via autogiro. Då drar långivaren det belopp du är skyldig automatiskt varje månad. Det enda du behöver göra är att se till att det finns täckning på företagskontot.

3. Kontrollera långivarens utbetalningstider

En viktig förutsättning för att få ett akut företagslån är förstås att långivaren erbjuder snabba utbetalningar. Innan du ansöker bör du därför kontrollera utbetalningsvillkoren, det vill säga hur snabbt långivaren kan göra överföringen efter att din ansökan blivit godkänd.

Information om utbetalningstiden hittar du normalt sett på hemsidan, till exempel under fliken för vanliga frågor och svar. Du kan också fråga långivarens support om du känner dig osäker på vad som gäller.

4. Fyll i din ansökan noggrant

När du försäkrat dig om att långivaren kan betala ut företagslånet samma dag som ansökan blivit godkänd är det dags att fylla i ansökningsformuläret. Här anger du hur mycket du vill låna samt vilken löptid du vill ha.

I formuläret ska du även ange information om företaget, till exempel organisationsnummer, och kontaktuppgifter. Ibland behöver du även beskriva vad du ska använda företagslånet till och ange en borgensman som säkerhet.

Försök att fylla i formuläret så noggrant och detaljerat från början. Detta underlättar långivarens riskbedömning, vilket i sin tur kan förkorta handläggningsprocessen. Om du har möjlighet att ladda upp dokument som styrker företagets ekonomiska situation, gör gärna det direkt för att slippa komplettera din ansökan i efterhand.

 5. Ansök i god tid – gärna innan lunch

Slutligen bör du försöka att skicka in din ansökan så tidigt på dagen som möjligt, gärna innan lunchtid. Detta ökar nämligen chansen att långivaren hinner behandla din ansökan samma dag och betala ut pengarna till företagskontot. Tänk på att du inte kan få ett lån utbetalt om långivarens kontor är stängt.

Gillar du denna artikeln?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Lämna en kommentar

Låt oss hjälpa dig uppnå dina
drömmar och visioner

Prenumerera på exklusiva erbjudanden och uppdateringar

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.