...
SverigeBank

Öka möjligheterna till ett beviljat företagslån. Sex konkreta tips!

Till följd av den starka återhämtningen i svensk ekonomi står många företagare i begrepp att investera eller nyanställa för att skala upp verksamheten. Tack vare moderna och flexibla långivare så har det blivit betydligt enklare att ansöka om lån.

 

Du kan öka dina möjligheter genom att ta del av dessa konkreta tips:

Berätta om ditt bolag och lånets syfte
Du behöver inte skriva en roman eller bifoga en 20-sidig affärsplan men du vinner på att ge kreditgivaren en verksamhetsbeskrivning. Berätta kort vad företagets verksamhet består i och om era planer framåt och vad det specifika syftet med lånet är.

 

Ange ett rimligt lånebelopp
Det är relativt vanligt att företag i sin ansökan ”tar i för mycket” då man ofta har en bild av att långivaren beviljar en lägre summa. Detta är ofta kontraproduktivt då din ansökan riskerar att avslås då beloppet är för högt i förhållande till företagets förutsättningar. Ange alltid det belopp företaget verkligen är i behov av.

 

Färska balans- och resultatrapporter
I många fall har det gått rätt lång tid mellan senaste siffrorna i företagets årsredovisning och tillfället för låneansökan. Genom att skicka med aktuella rapporter så får kreditgivaren mer aktuell information och möjligheterna till ett beviljat lån ökar. I vissa fall kan det även vara bra att bifoga till exempel kassarapporter för att påvisa omsättning.

 

Borgensmän och säkerheter
I många fall förbättras företagets möjligheter till lån och även lånevillkor och ränta i och med att företaget presenterar borgensmän som går i god för företagets återbetalning av lånet. Borgensmän kan vara att aktiva personer i företaget eller utomstående som garanterar återbetalningsförmågan. Det finns även andra typer av säkerheter. Då det gäller lån till fastigheter används ofta pantbrev i den aktuella fastigheten som säkerhet.

 

Viktiga händelser för företaget
Ibland går det snabbt och specifika händelser kan innebära helt nya premisser för företaget. Kanske har bolaget tecknat ett avtal med en viktig leverantör eller fått en stor order. Berätta om dessa händelser och bifoga gärna avtal.

 

Prata finansiering med vårt team
På sverigebank tror vi på att vara en digital flexibel aktör som kan agera snabbt men vi tror även på den personliga kontakten. Vi ringer ofta upp dig som företrädare när vi får in en låneansökan. Detta gör vi för att du ska förstå våra tjänster fullt ut men också för att skapa oss en bättre bild av ditt företag.

Gillar du denna artikeln?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Lämna en kommentar

Låt oss hjälpa dig uppnå dina
drömmar och visioner

Prenumerera på exklusiva erbjudanden och uppdateringar

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.